Chirurgia jednego dnia

  • 6

Przeprowadzamy zabiegi operacyjne w zakresie ortopedii, a w szczególności zabiegi naprawcze i korekcje stopy, operacje żylaków kończyn dolnych oraz zabiegi kruszenia i usuwania kamieni w moczowodzie.

Klinika Vita Sana  wykonuje zabiegi medyczne w ramach „ chirurgii jednego dnia”. Posiada dwie sale operacyjne oraz  sale wybudzeń, które mieszczą łóżka dla pacjentów wraz z zapleczem higienicznym, logistycznym oraz magazynowym. Wyposażenie Kliniki umożliwia prowadzenie znieczuleń ogólnych, dożylnych i przewodowych, zaś zgromadzone instrumentarium zapewnia pełną obsługę prowadzonych zabiegów medycznych.